LearnEd

TrainKru

ร่วมเคียงข้าง สร้างอนาคต Better Future Together

ดูรายละเอียด

หลักสูตรทั้งหมด

" เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ครั้งเสด็จประพาสภาคเหนือครั้งแรก วันที่ 1 มีนาคม 2500

ทำไมต้อง TrainKru

จากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นความสำคัญของครูทุกคนที่มีต่อประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ Learn Education มุ่งมั่นพัฒนา "สถาบันพัฒนาอบรมครู TrainKru" ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อผลักดันศักยภาพของครู ด้วยความเข้าใจ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ Workshop แบบ Online และแบบ Workshop ผสม Online

มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ Workshop แบบ Online และแบบ Workshop ผสม Online

  • Workshop Learning แบบกลุ่มใกล้บ้าน ใส่ใจในคุณภาพทุกบทเรียน ด้วยเทคนิคที่ เข้าใจง่าย
  • Online Learning ตอบโจทย์เรื่องเวลา เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ตามสไตล์คุณ
  • Blended Learning หลักสูตรเรียน Workshop ผสม Online ครบเข้มทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ เหมาะกับครูยุคใหม่
รับประกันคุณภาพหลักสูตร ด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

รับประกันคุณภาพหลักสูตร ด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

  • พัฒนาหลักสูตรโดยทีมอาจารย์ จากจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  • ใช้ประกอบการยื่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ทุกหลักสูตร
เคียงข้าง บริการเป็นมิตร และพร้อมให้คำปรึกษาครูทุกคน

เคียงข้าง บริการเป็นมิตร และพร้อมให้คำปรึกษาครูทุกคน

  • ตอบข้อซักถาม ภายใน 48 ชั่วโมง
  • PLC ชุมชนทางวิชาชีพครู พร้อมแบ่งปันความรู้และเป้าหมายร่วมกัน